Đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia đối với trường THCS Hoài Mỹ