Cuộc thi hát Quốc ca của Liên đội trường THCS Hoài Mỹ